Festiwal 2018

 

Zadanie uczestników konkursu było przygotowanie spektaklu podejmującego temat Śląska w odniesieniu do historii, tradycji, języka, współczesności w celu  stworzenia platformy do dyskusji na temat przemian kulturowych zachodzących  w teraźniejszym świecie widzianym przez pryzmat świadomości regionalnej i lokalnej mieszkańców Górnego Śląska.

Festiwal ma formę konkursu na sceniczną interpretację literatury o tematyce śląskiej. Scenariusz może być party na dowolnym tekście literackim, w tym także własnym. Wybór formy scenicznej należy do twórców spektaklu.