Fotorelacja nowiny.pl

Były spektakle: teatr, kabaret, ale były także inne wydarzenia festiwalowe: muzyczne, plastyczne, taneczne, literackie, Ostrzołkowy konsek / zdjęcia Janusz Rzymanek

  Zespół KRZIKOPA

Malarstwo Jarosława KASSNERA

Animacje taneczne

Książki o tematyce śląskiej

Wiele innych zdjęć do obejrzenia na :  https://www.nowiny.pl/133063-slaski-konsek-dla-teatru-tetraedr-z-raciborza-zdjecia.html