JURY

Przedstawiamy sylwetki Jurorów Śląskiego KONSKA szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce ,,O festiwalu/ jury”

Marta Tadla

Marek Szołtysek

Mirosław Neinert